VAL’U SRL| BTW: BE 0684.693.306 | Privacybeleid info@valugroupe.com

Laatst bijgewerkt: mei 22, 2021

PRIVACYBELEID

Inleiding

VAL’U SRL neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Dit document is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw gegevens verwerken en uw rechten in dit verband te beschermen. 

We streven het doel van transparantie na met betrekking tot de gegevens die we verzamelen en verwerken, evenals met betrekking tot de redenen voor het verzamelen en verwerken ervan. Wij beschermen uw gegevens naar beste vermogen, onder meer door te weigeren deze te verkopen of te verhuren aan derden. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voornamelijk om de door u bestelde producten of diensten te kunnen leveren en om u op de hoogte te houden van de beschikbaarheid van vergelijkbare producten of diensten.

Deze privacyverklaring (hierna de “Verklaring” of het “Privacybeleid”) somt de persoonsgegevens op die we – direct of indirect – verzamelen en legt uit hoe we deze gebruiken en verwerken.

Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan uw persoon kunnen koppelen. De Verklaring informeert u ook over de keuzes die u kunt maken met betrekking tot de gegevens die we verzamelen en hoe u die keuzes kunt beheren.

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle producten die door VAL’U worden aangeboden (hierna de “Producten”). Het is ook van toepassing op alle websites die door VAL’U worden beheerd, evenals op alle andere offline contacten, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst per post of fax, of wanneer u deelneemt aan een  VAL’U-evenement (hierna de “Diensten”).

Wij nodigen u uit om deze Verklaring zorgvuldig te lezen om te leren hoe VAL’U de persoonlijke gegevens die u ons stuurt kan verzamelen, gebruiken en delen. De termen “wij”, “ons”, “onze” en “VAL’U” verwijzen allemaal naar VAL’U Srl.

Jouw rol en kwaliteit in het kader van gegevensverwerking

Aangezien persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle gegevens die het mogelijk maken om een link te leggen met een natuurlijke persoon of om deze natuurlijke persoon te identificeren, geeft deze definitie een nauwkeurige indicatie van de gegevens die VAL’U verwerkt.

De concrete omstandigheden van de verwerking zijn afhankelijk van de rol en de kwaliteit van de betrokkene, d.w.z. de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, zoals: klant, abonnee, gebruiker, prospect, leverancier, enz.

Concreet variëren de te verwerken gegevens, de doeleinden van de verwerking, de grondslag voor de verwerking, de bewaartermijnen, enz. naargelang uw rol en uw kwaliteit. Het doel van dit Privacybeleid is om de belangrijkste omstandigheden te vermelden waarin VAL’U persoonsgegevens verwerkt.

Om adequaat rekening te houden met de rol en kwaliteit van de betrokkene, maken wij onderscheid naar uw rol of kwaliteit.

Sectie 1. Uw kwaliteit

Het spreekt voor zich dat je verschillende rollen of kwaliteiten kunt combineren. U kunt bijvoorbeeld klant zijn en tegelijkertijd een Val’U-product gebruiken, deelnemen aan een evenement en teksten aanleveren als auteur.

Indien nodig nodigen wij u uit om de verschillende betrokken secties te raadplegen om te weten te komen wat Val’U met uw gegevens doet.

Hoofdstuk 1. Als u een klant bent (inclusief een abonnee)

U bent klant bij Val’U zodra u een product bestelt en koopt bij Val’u en/of een van de diensten van Val’U.

Het kan de aankoop van een product op Kipeps Shop (de online winkel) of een professioneel abonnement op de Kipeps-directory zijn. In die zin is elke abonnee automatisch klant. We behandelen deelname aan evenementen en het gebruik van een digitaal product, in een aparte sectie.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Wanneer u bijvoorbeeld een product koopt op de stands die zijn opgezet op evenementen of op een van de websites van Val’U.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Wanneer u een product bij ons koopt, vragen wij u, ongeacht het gebruikte kanaal, om ons een bepaalde hoeveelheid gegevens te verstrekken. Dit omvat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres (of indien van toepassing uw verzendadres), factuuradres, betalingsgegevens, beroep of functie, btw-nummer en de activiteitensectoren die overeenkomen met de producten die u hebt besteld en gekocht.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

We verwerken deze gegevens om uw transactie (aankoop) te voltooien, om het product te controleren, om u te helpen bij eventuele leveringsproblemen (inclusief retouren) en andere problemen met betrekking tot de aankoop van uw product. Wij groeperen deze doeleinden onder de term “klantenbeheer”. We slaan geen betalingsgegevens op, inclusief creditcardgegevens. We gebruiken ze uitsluitend in verband met de aankoop van uw product.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u met ons aangaat bij het doen van uw aankoop. De verwerking van bepaalde gegevens is gebaseerd op  ons gerechtvaardigd belang bij  het uitvoeren van onze activiteiten, waaronder met name direct marketing. Bijvoorbeeld codes die zijn toegewezen aan de sectoren van activiteit waartoe de producten die u koopt behoren. Wij verwerken deze gegevens om u gericht te kunnen informeren over andere producten of diensten in dezelfde sector of die van belang kunnen zijn voor uw beroep of functie.

 • Delen wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen intern worden gedeeld, binnen Val’U [met name om u op de hoogte te houden van de producten en diensten die wij aanbieden en die, gezien de informatie die wij over u hebben, voor u interessant kunnen zijn. U kunt bezwaar maken tegen dit delen. Stuur gewoon een e-mail naar het volgende adres: info@valugroupe.com .

 • Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te raadplegen (recht op inzage) en, indien nodig, te rectificeren (recht op rectificatie) of zelfs te wissen (recht op verwijdering). U kunt ook bezwaar maken (recht van bezwaar) tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden door Val’u en/of tegen het delen van uw gegevens met andere bedrijfsonderdelen van Val’U. 

Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 2. Als u een gebruiker bent van een digitaal product (bijv. platform en/of online winkel “KIPEPS”)

U bent een gebruiker van een Val’U digitaal product zodra u een Val’U digitaal product bestelt en koopt.

Digitale producten worden gedefinieerd als online producten en toepassingen die op een zelfstandige computer zijn geïnstalleerd. Zij hebben het gemeenschappelijke kenmerk dat zij de mogelijkheid of de noodzaak impliceren om, naast de basisgegevens, gegevens over het gebruik van de producten te verwerken.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Wanneer u een digitaal product koopt op de (dedicated) website van een van de digitale producten die wij aanbieden.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Wanneer u een digitaal product bij ons koopt, verwerken wij verschillende gegevens over u. Vervolgens verdelen we ze in aanvullende functionele en gebruiksgegevens.

 • Functionele gegevens — Gebruikers- en systeemgegevens

Functionele gegevens hebben betrekking op u, als gebruiker en op het systeem.

Gegevens die betrekking hebben op u als gebruiker worden ook wel registratiegegevens genoemd. Dit zijn de gegevens die uw basisidentificatiegegevens als klant aanvullen (bv. uw naam en adres, uw functie, uw bedrijf, uw telefoon- en/of faxnummer, uw e-mailadres, uw btw-nummer en uw geografische gebied, d.w.z. taalvoorkeuren, serienummer van het product, IP-adres, identificatiegegevens van uw Val’U-account.

Systeemgegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, producttype, besturingssysteem, softwareversie, netwerkomgeving, de namen van andere services die u hebt toegevoegd of geïntegreerd in uw Val’U-product en foutrapporten. Met andere woorden, deze gegevens hebben bijvoorbeeld betrekking op het type browser, de bezochte pagina’s, de bekeken producten, enz.

 • Aanvullende gebruiksgegevens

Aanvullende gebruiksgegevens bestaan uit prestatiegegevens, zoals  logboekbestanden en crashrapporten, en activiteitsgegevens, zoals identificaties.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken functionele gegevens om  ervoor te zorgen dat uw Val’U digitale producten goed werken, om u ondersteuning te bieden en om uw voorkeuren te respecteren. We groeperen deze doeleinden onder de term “digitaal productbeheer”. 

We kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze producten te verbeteren en om u andere producten of diensten aan te bieden die relevant zijn voor uw interesses.

Wij verwerken aanvullende gebruiksgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inhoud selecteren, bekijken en  rapporteren

Het verzamelen van informatie en het combineren met eerder verzamelde informatie om inhoud voor u te selecteren en weer te geven, en om de weergave en effectiviteit van die inhoud te meten. Dit omvat het gebruik van eerder verzamelde informatie over uw voorkeuren om inhoud te selecteren, gegevens over de weergegeven inhoud te verwerken, te leren hoe vaak en hoe lang die inhoud wordt weergegeven, te identificeren waar en wanneer u actie hebt ondernomen met betrekking tot die inhoud.  , bijvoorbeeld als je erop hebt geklikt. Het omvat geen personalisatie, waaronder het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze service met als doel u vervolgens advertenties en / of gepersonaliseerde inhoud in andere contexten, zoals websites of applicaties, te bieden.

 • Meten

Het verzamelen van informatie over uw gebruik van de Inhoud en het combineren ervan met eerder verzamelde informatie om uw gebruik van de Inhoud te meten, te begrijpen en te rapporteren. Dit omvat geen personalisatie, waaronder het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze service om u vervolgens gepersonaliseerde advertenties en / of inhoud in andere contexten, zoals websites of applicaties, te bieden.

 • Advertentieselectie, weergave en rapportage

Het verzamelen van informatie en de combinatie hiervan met eerder verzamelde informatie om advertenties aan u te selecteren en weer te geven, evenals om de weergave en effectiviteit    van die advertenties te meten. Dit omvat het gebruik van eerder verzamelde informatie over uw voorkeuren om de advertentie te selecteren, de gegevens van de weergegeven advertentie te verwerken, meer te weten te komen over de frequentie van deze weergave, de plaats en tijd van deze weergave te identificeren en / of te bepalen of u actie hebt ondernomen in verband met deze advertentie,  Bijvoorbeeld als je erop hebt geklikt of een aankoop hebt gedaan. Het omvat geen personalisatie, waaronder het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze service met als doel u vervolgens advertenties en / of gepersonaliseerde inhoud in andere contexten, zoals websites of applicaties, te bieden.

 • Opslag en toegang tot informatie

Het opslaan van informatie of toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen, zoals advertentie-ID’s, apparaat-ID’s, cookies en soortgelijke technologieën.

 • Aanpassing

Het verzamelen en verwerken van  informatie over uw gebruik van deze service met als doel u vervolgens te voorzien van  advertenties en/of gepersonaliseerde inhoud in andere contexten, zoals websites of applicaties. Website- of app-inhoud wordt meestal gebruikt om conclusies te trekken over uw interesses en  later advertenties en / of inhoud te selecteren.

We nodigen u uit om het gedeelte over het cookiebeleid te raadplegen om te leren hoe we cookies gebruiken.

 • Wat is de basis voor deze verwerking?

De verwerking van functionele gegevens is noodzakelijk voor de goede uitvoering van het contract tussen ons. De verwerking van aanvullende gebruiksgegevens is gebaseerd op  ons legitieme belang om de producten die we aanbieden te verbeteren en ze meer compliant / beter aangepast aan de behoeften en behoeften van onze klanten te maken. We gebruiken deze twee soorten gegevens ook op basis van hetzelfde legitieme belang om u producten of diensten aan te bieden die, gezien de informatie die we over u hebben, voor u interessant kunnen zijn (direct marketing).

 • Delen wij uw gegevens?

In principe delen wij uw gegevens niet met derden, behalve in het kader van gegevensopslag. Waar van toepassing wordt het altijd gedeeld met onderaannemers over wie we controle hebben, op contractuele basis.

In het bijzonder kunnen we uw gegevens delen met de partijen die worden genoemd in de sectie “Hoe delen we uw gegevens?”.

 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een digitaal product van ons gebruikt. We bewaren ze dan voor een periode van maximaal tien (10) jaar na het einde van de contractuele relatie. Deze termijn wordt vastgesteld op basis van de verjaringstermijn naar gemeen recht in zaken van juridische verdediging op basis van de uitvoering van de overeenkomst. 

 • Wat zijn uw rechten?

Als klant kunt u ons vragen om uw gegevens niet te gebruiken voor het verbeteren van onze producten of direct marketing (recht om uw toestemming te weigeren wanneer dat nodig is / recht om bezwaar te maken), d.w.z. om u andere producten of diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 3. Als u een leerling/deelnemer aan een training bent

Je bent een leerling zodra je je inschrijft voor één van de opleidingen georganiseerd door Val’U.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Wij hebben gegevens over u nodig wanneer u zich inschrijft voor een van de trainingen georganiseerd door Val’U. Wij verkrijgen deze gegevens rechtstreeks van u wanneer u zich persoonlijk registreert of van uw werkgever wanneer deze laatste uw registratie verzorgt.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Hieronder vallen gegevens zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, beroep of functie, bedrijf, factuuradres, indien van toepassing uw betaalgegevens en btw-nummer, alsmede de data van de trainingen en de gebieden waarin de training wordt aangeboden. Wanneer de werkgever de registratie verzorgt, worden ook gegevens verwerkt met betrekking tot de personen die de registratie namens de werkgever uitvoeren, evenals betalings- en factureringsgegevens die namens de werkgever worden meegedeeld.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens om u te kunnen inschrijven voor de opleiding die u van plan bent te volgen. Dit doel noemen we “training management”.

We slaan geen betalingsgegevens op, inclusief creditcardgegevens. We gebruiken ze uitsluitend als onderdeel van de betaling voor de training.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u met ons aangaat door u te registreren.

De verwerking van bepaalde gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij  het uitvoeren van onze activiteiten, waaronder met name direct marketing. Dit geldt bijvoorbeeld voor de codes die zijn toegewezen aan de gebieden waarin u de training volgt. Wij verwerken deze gegevens om u gericht te kunnen informeren over andere opleidingen die op hetzelfde gebied worden aangeboden of die van belang kunnen zijn voor uw beroep of functie.

 • Delen wij uw gegevens?

Er is beperkte uitwisseling van uw gegevens, d.w.z. met de trainer of docent zodat zij er rekening mee kunnen houden bij de voorbereiding van de training en, indien nodig, met opleidingsinstituten of andere partners die we gebruiken om de training te organiseren. In het laatste geval gebeurt dit altijd onder controle van Val’U.

In het bijzonder kunnen we uw gegevens delen met de partijen die worden genoemd in de sectie “Hoe delen we uw gegevens?”.

 • Wat zijn uw rechten?

Als leerling of deelnemer kunt u ons vragen om uw gegevens te raadplegen (recht op toegang) en, indien nodig, te corrigeren (recht op rectificatie) of te wissen (recht op verwijdering). U kunt ons ook vragen om uw gegevens niet te gebruiken om u te informeren over andere trainingen die voor u van belang kunnen zijn (recht om toestemming te weigeren en recht om bezwaar te maken). 

Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 4. Als u een evenement bijwoont of contact met ons opneemt

U bent bezoeker zodra u komt naar of deelneemt aan een evenement dat wij organiseren of waar u bij aanwezig bent. U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen als u dit op de website of via een ander elektronisch kanaal doet.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Wanneer u meer informatie wenst over Val’U of een van haar producten of diensten, wordt u uitgenodigd om ons verschillende gegevens te verstrekken zodat wij deze informatie aan u kunnen meedelen.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Wanneer u informatie wenst te verkrijgen over Val’U of een van haar producten of diensten, verwerken wij de gegevens die wij nodig hebben om u deze informatie te verstrekken. Dit omvat gegevens zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, de reden voor uw actie en alle andere informatie die u (vrijwillig) aan ons verstrekt.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om u  de gevraagde informatie te verstrekken en/of uw vragen te beantwoorden.  

We groeperen deze doeleinden onder de term “communicatie”.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het uitvoeren en uitvoeren van onze activiteiten, waaronder het reageren op verzoeken om informatie en andere vragen, en dus het verwerken van gegevens.

 • Delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden.

We nodigen u uit om te bekijken hoe we uw gegevens delen met de partijen die worden genoemd in het gedeelte “Hoe delen we uw gegevens?”

 • Wat zijn uw rechten?

U kunt ons vragen om uw gegevens te raadplegen (recht op inzage) en, indien nodig, te rectificeren (recht op rectificatie) of te wissen (recht op verwijdering). U kunt ons ook vragen om uw gegevens niet te gebruiken om u te informeren over andere producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn (recht om toestemming te weigeren wanneer dit vereist is/ recht om bezwaar te maken). 

Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 5. Als u een bezoeker bent van een van de websites van VAL’U Srl (u surft op onze website)

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Val’U verwerkt uw gegevens wanneer u een van onze websites bezoekt om informatie over Val’U of informatie over producten of diensten die op een van onze websites worden gepresenteerd, te zoeken.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Wij verwerken gegevens over u wanneer u informatie zoekt op onze site.

Enerzijds verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, beroep of functie, en alle andere informatie die u ons verstrekt. Aan de andere kant, wanneer u een van onze websites bezoekt, verwerken wij online informatie over u door middel van cookies of vergelijkbare technologieën, waaronder uw IP-adres.

Wij nodigen u uit om onze sectie gewijd aan ons cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens om u te informeren over de producten en diensten die Val’U aanbiedt. Uw IP-adres biedt ons geografische informatie over u als bezoeker die ons in staat stelt u beter te leren kennen en onze websites te verbeteren ten behoeve van iedereen.

We groeperen deze doeleinden onder de term “communicatie”.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het ondernemen en uitvoeren van onze activiteiten, waaronder het beantwoorden van vragen die door derden aan ons zijn gesteld.

 • Delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet.

We nodigen u uit om te bekijken hoe we uw gegevens delen met de partijen die worden genoemd in het gedeelte “Hoe delen we uw gegevens?”

 • Wat zijn uw rechten?

U beschikt over de rechten die aan elke natuurlijke persoon worden toegekend, en in het bijzonder het recht op raadpleging (recht op toegang), rectificatie en wissing.

Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 6. Als u een auteur bent of training geeft

U bent auteur  zodra u een artikel of een andere bijdrage van Val’U levert.

Je bent trainer  zodra je een training geeft/geeft georganiseerd door Val’U.

U kunt ook val’u producten of diensten kopen of producten online gebruiken. Behandelingen in deze categorie worden elders besproken.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Wanneer u een bijdrage levert of training geeft, verwerken wij uw gegevens op het moment dat u contact met ons opneemt of wanneer wij contact met u opnemen over die bijdrage of training.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Wanneer u een bijdrage levert of training geeft, nodigen wij u uit om ons verschillende gegevens te verstrekken. Hieronder vallen gegevens zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, beroep of functie, btw-nummer en/of bedrijfssectoren.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens om onze relatie met u als auteur of trainer te beheren. We noemen dit doel “auteursbeheer” en “training”. Deze verwerking stelt ons in staat om uw bijdrage of training in te plannen en ervoor te zorgen dat deze wordt betaald.

Ook verwerken wij gegevens over u (biografie en curriculum vitae) die wij op onze website publiceren of in de bijdrage waarvan u de auteur bent.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het auteurschap of opleidingscontract dat u met ons sluit.

 • Delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden, met uitzondering van de autoriteiten waaraan wij verplicht zijn deze bekend te maken (bijvoorbeeld om fiscale redenen). Het is altijd aan u om te beslissen hoe uw gegevens in de publicatie of training verschijnen en dus hoe deze openbaar worden gemaakt.

 • Wat zijn uw rechten?

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te zien (recht op inzage) en, indien nodig, te laten rectificeren (recht op rectificatie). Hun verwijdering (recht op verwijdering) maakt ook deel uit van uw rechten.

Hoofdstuk 7. Als u de contactpersoon of vertegenwoordiger van een professionele klant bent

Niet alle val’u-klanten zijn natuurlijke personen.

Het kunnen met name organisaties of rechtspersonen zijn. Zij handelen via natuurlijke personen die hen vertegenwoordigen of optreden als contactpersonen. In dit geval verwerkt Val’U uw gegevens, als contactpersoon of vertegenwoordiger van een professionele klant (in de vorm van een organisatie of rechtspersoon) van Val’U, wanneer deze contactpersoon of vertegenwoordiger een product of dienst bestelt en koopt bij Val’U, voor de organisatie of rechtspersoon.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Als contactpersoon of vertegenwoordiger van een organisatie of rechtspersoon kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks kopen bij de stands die zijn opgezet op evenementen of op een van de websites van Val’U. In elk van deze gevallen moeten altijd de gegevens van een natuurlijke persoon die als contactpersoon optreedt, worden ingevoerd.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Wanneer uw organisatie of rechtspersoon een product van ons koopt, vragen wij u, ongeacht het gebruikte kanaal, om ons een bepaalde hoeveelheid gegevens te verstrekken.

Hoewel deze gegevens voornamelijk betrekking hebben op de organisatie of rechtspersoon, worden er noodzakelijkerwijs andere gegevens over uw (natuurlijke) persoon verwerkt. Hieronder vallen gegevens zoals uw naam en titel, telefoonnummer en e-mailadres. Er kan ook een koppeling worden gemaakt tussen uw gegevens en de domeinen van de producten die u bestelt en koopt namens uw betrokken organisatie of rechtspersoon.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens om de transactie (aankoop) die  u uitvoert namens uw betrokken organisatie of rechtspersoon uit te voeren, om het product te controleren, om u te helpen bij eventuele leveringsproblemen (inclusief retourzendingen) en andere problemen met betrekking tot de aankoop van het product. Wij groeperen deze doeleinden onder de term “klantenbeheer”. 

We slaan geen betalingsgegevens op, inclusief creditcardgegevens. We gebruiken ze uitsluitend in verband met de aankoop van uw product.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

Hoewel de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract dat uw organisatie of de betrokken rechtspersoon met ons sluit bij het doen van de aankoop, gaan wij geen contractuele relatie aan met u als vertegenwoordiger of contactpersoon. Daarom is deze verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij het ondernemen en uitvoeren van ons bedrijf.

Deze basis rechtvaardigt ook de verwerking van gegevens met betrekking tot uw functie en de bedrijfssectoren waartoe de door uw organisatie of rechtspersoon gekochte producten behoren. Wij verwerken deze gegevens om u gericht te kunnen informeren over andere producten of diensten in dezelfde sector of die van belang kunnen zijn voor uw beroep of functie.

 • Delen wij uw gegevens?

In principe verwerken wij uw gegevens alleen intern, binnen Val’U. Ze kunnen echter worden gedeeld met derden die Val’U gebruikt, in hun hoedanigheid van onderaannemers of gewoon derden. 

In elk van deze gevallen is het delen van uw gegevens beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om deze diensten namens Val’U uit te voeren, zodat dit delen van gegevens altijd onder de controle van Val’U Srl valt.

We nodigen u uit om te bekijken hoe we uw gegevens delen met de partijen die worden genoemd in het gedeelte “Hoe delen we uw gegevens?”

 • Wat zijn uw rechten?

Als contactpersoon of vertegenwoordiger van een organisatie of rechtspersoon met de status van Val’U-klant, kunt u ons vragen om uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketingdoeleinden (recht om toestemming te weigeren wanneer vereist / recht om bezwaar te maken). In dit geval wordt u niet langer op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties, opleidingen en andere op de interessegebieden die relevant zijn voor uw interesses. 

Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 8. Als u een prospect bent

U bent een prospect wanneer u nog geen contractuele relatie met Val’U bent aangegaan, maar Val’U Srl in u een (potentiële) klant ziet die een product of dienst zou kunnen bestellen.

Hoewel Val’U klanten kan benaderen voor de aankoop van nieuwe producten of diensten, beschouwen wij hen in deze privacyverklaring niet als prospects. De status van prospect vereist de afwezigheid van een relatie met Val’U Srl.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

De basis voor specifieke marketingacties die Val’U plant of uitvoert, bestaat niet uit gegevens die zijn gekocht of gehuurd van derden. En Val’U verkoopt of verhuurt uw gegevens niet. Uw gegevens worden meestal rechtstreeks van u of andere kanalen verzameld. 

Als Val’U echter gegevens van derden zou kopen of huren, zouden we u informeren ter gelegenheid van de actie waarbij deze gegevens zouden worden gebruikt, om uw toestemming te verkrijgen wanneer dat nodig is.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

In principe zijn dit relatief algemene gegevens die ons in staat stellen om contact met u op te nemen om u onze producten of diensten op een geaggregeerde manier aan te bieden, hoewel deze soms verband kunnen houden met een specifieke sector of gebied. Dit omvat gegevens zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, beroep of functie, en gebieden of sectoren van activiteit.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens om u producten of diensten aan te bieden die op een van onze sites worden gepresenteerd.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het ondernemen, waaronder met name direct marketing, d.w.z. activiteiten gericht op het contacteren van nieuwe klanten.

 • Delen wij uw gegevens?

Val’U Srl verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. Wij delen uw gegevens alleen met derden zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

We nodigen u uit om te bekijken hoe we uw gegevens delen met de partijen die worden genoemd in het gedeelte “Hoe delen we uw gegevens?”

 • Wat zijn uw rechten?

Als prospect kunt u ons altijd vragen om uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Dit recht wordt gewoonlijk het recht om bezwaar te maken genoemd.

Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 9. Als u een leverancier bent of de contactpersoon van een rechtspersoon met leveranciersstatus (bijvoorbeeld een trainer of docent)

U bent leverancier van Val’U zodra u ons specifieke producten of diensten verkoopt die wij nodig hebben om onze eigen diensten te kunnen leveren.

Wij zien auteurs niet als aanbieders, maar als partners in kennisontwikkeling. We bespreken de verwerking van hun gegevens in een andere sectie.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Wanneer u een product of dienst verkoopt die op een van onze sites wordt weergegeven, bent u een leverancier. In dit geval verwerken wij uw gegevens, hetzij als leverancier, hetzij als contactpersoon of vertegenwoordiger van de leverancier (als het een organisatie of rechtspersoon is), om het product of de dienst te kunnen bestellen, betalen en onderhouden.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Wanneer wij een product of dienst van u afnemen, verwerken wij altijd diverse basisgegevens over u en, indien van toepassing, over uw organisatie of de betrokken rechtspersoon. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, verkoopadres, factuuradres, betalingsgegevens, beroep of functie (indien van toepassing uw status als contactpersoon of vertegenwoordiger), uw btw-nummer en uw sector van activiteit.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens om onze transactie (aankoop van producten of diensten) uit te voeren, om uw hulp te vragen in geval van mogelijke leveringsproblemen (inclusief retourzendingen) en andere problemen in verband met de aankoop van het product of de dienst. Wij groeperen deze doeleinden onder de term “leveranciersbeheer”.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat we met u sluiten door onze aankoop te doen.

 • Delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens alleen met de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor bestellingen en betalingen (boekhouding).

We nodigen u uit om te bekijken hoe we uw gegevens delen met de partijen die worden genoemd in het gedeelte “Hoe delen we uw gegevens?”

 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u producten of diensten aan ons levert. We bewaren ze dan maximaal tien (10) jaar na het einde van onze relatie.

Deze termijn komt overeen met de verjaringstermijn naar gemeen recht die ons in staat stelt om een prestatie voor de rechtbank te betwisten tot tien (10) jaar na de uitvoering ervan. Daar moeten we natuurlijk wel over de nodige gegevens beschikken.

 • Wat zijn uw rechten?

In het bijzonder hebt u altijd het recht om ons te vragen uw gegevens te raadplegen (recht op toegang) en, indien nodig, om deze te corrigeren (recht op rectificatie) of te wissen (recht op verwijdering). Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 10. Als u een persoon bent met een specifieke interesse in VAL’U Srl

U mag op geen enkele manier verbonden zijn met Val’U, maar Val’U is van mening dat u in het kader van haar public relations van bijzonder belang bent omdat u haar legitieme belangen (in de toekomst)  zou kunnen dienen omwille van uw toegevoegde waarde bij de uitoefening van haar activiteiten.

Deze mening kan voortkomen uit de functie die u bekleedt (bijv. Afrikaanse professional in de particuliere sector), het mandaat dat u hebt gekregen (bijv. politicus of universiteitsprofessor), of de activiteiten die u uitvoert (bijv. advocaat of journalist).

Deze mensen hebben minstens twee kenmerken gemeen, namelijk: hun professionele gegevens zijn enerzijds openbaar en deze mensen zijn in staat om op de een of andere manier toegevoegde waarde (goodwill) te creëren ten voordele van Val’U Srl.

 • Wanneer verwerkt VAL’U gegevens over u?

Val’U Srl verwerkt gegevens over u zodra zij van mening is dat u een persoon of organisatie bent die potentieel interessant voor haar is en dat u kunt bijdragen aan de uitoefening van haar activiteiten.

 • Welke gegevens verwerkt VAL’U over u?

Val’U verwerkt verschillende basisgegevens over u, zoals uw naam en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw beroep of functie, of enig ander element dat u interessant maakt voor Val’U Srl. We kunnen ook bepaalde gegevens verwerken die ons in staat stellen u uit te nodigen voor specifieke evenementen.

 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens om contact met u of u op te nemen in het kader van bepaalde omstandigheden of wanneer zich specifieke mogelijkheden voordoen. We groeperen deze doeleinden onder de term “public relations”.

 • Wat is de basis voor de behandeling?

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het ondernemen en runnen van ons bedrijf. Dit legitieme belang omvat ook public relations en de mogelijkheid om contact op te nemen met anderen in gedefinieerde omstandigheden of in verband met kansen in verband met onze bedrijfsactiviteiten.

 • Delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend intern verwerkt, door de diensten die deze nodig hebben.

We nodigen u uit om te bekijken hoe we uw gegevens delen met de partijen die worden genoemd in het gedeelte “Hoe delen we uw gegevens?”

 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang uw functie, mandaat of activiteit u toelaat een rol te spelen ten behoeve van Val’U Srl. Uw gegevens worden verwijderd zodra dit niet langer het geval is.

 • Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd het recht om ons te vragen uw gegevens te raadplegen (recht op toegang) en, indien nodig, om deze te corrigeren (recht op rectificatie) of te wissen (recht op verwijdering). Wij nodigen u uit om de speciale sectie te raadplegen om te leren hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoofdstuk 11. Gegevens van kinderen

Val’U Srl richt zich niet op kinderen jonger dan dertien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze websites kunnen bezoeken, verzamelen of vragen we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan dertien jaar zonder toestemming van de ouders. Als blijkt, als gevolg van de tussenkomst van een ouder of voogd, of op een andere manier, dat een kind jonger dan dertien jaar zich onwettig op onze site heeft geregistreerd met behulp van valse informatie, verwijderen we het account van het kind en verwijderen we de persoonlijke gegevens over hem uit onze registratiebestanden.

Sectie 2. Hoe verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Val’U Srl gebruikt  de persoonsgegevens die zij verzamelt voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn met name afhankelijk van uw rol of uw kwaliteit. In dit verband nodigen wij u uit om de speciale secties te raadplegen.

In deze sectie informeren wij u in algemene termen over de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Val’U Srl gebruikt de gegevens die het verzamelt om u de producten of diensten te leveren die het aanbiedt en om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u informatie te geven over uw account, nieuwe Val’U-producten of -diensten, beveiliging en andere soorten updates.

Val’U gebruikt deze gegevens voor de tegenovergestelde doeleinden (die we in deze sectie beschrijven): het aanbod van onze producten (inclusief klantenbeheer); het gebruik en de verbetering van digitale producten; trainingsbeheer; boekhouding; geschillenbeheer; leveranciersbeheer; direct marketing (inclusief reclame); communicatie; public relations.

Hoofdstuk 1. Het aanbod van onze producten (klantenbeheer)

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze Val’U producten en diensten te leveren, het gebruik ervan mogelijk te maken en te onderhouden. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen ons.

Hoofdstuk 2. Gebruik en verbetering van digitale producten

Wij verwerken uw gegevens eerst om u in staat te stellen onze digitale producten te gebruiken. Dit omvat het informeren van u over software- en beveiligingsupdates, evenals het bijhouden van onderhoudsproblemen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen ons.

We gebruiken aanvullende gegevens ook voor onderzoeksdoeleinden, evenals voor de ontwikkeling en verbetering van onze Val’U-producten en -diensten, waaronder het onderhoud en de prestatieverbetering van onze Val’U-producten en -diensten, evenals het ontwerp en de toevoeging van nieuwe producten, functies en mogelijkheden, bijvoorbeeld door het raadplegen van foutrapporten (om beveiligingsfuncties te verbeteren),  zoekopdrachten en klikken (om de relevantie van zoekresultaten te verbeteren) en gebruiksgegevens (om te bepalen welke nieuwe functies prioriteit moeten krijgen). Het doel van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

Wij nodigen u uit om de sectie gewijd aan ons cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp.

Hoofdstuk 3. Trainingsmanagement

Wij gebruiken persoonsgegevens om trainingen te organiseren, en dus om u in staat te stellen u in te schrijven, maar ook om u op de hoogte te houden van aankomende trainingen die voor u interessant kunnen zijn. In dit kader verwerken wij ook de persoonsgegevens van de personen die de opleiding verzorgen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen ons.

Hoofdstuk 4. Boekhouding

De aan- en verkoop van producten en diensten vereist verschillende boekhoudkundige behandelingen. Het is dan ook volkomen gerechtvaardigd dat wij uw persoonsgegevens, als klant of leverancier, leerling of trainer, verwerken om betalingen te doen voor producten of diensten. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen ons.

Hoofdstuk 5. Geschillenbeheer

Als er een geschil ontstaat met u, als klant of leverancier, in verband met de levering van een product of de levering van een dienst, worden uw persoonsgegevens verwerkt in verband met dit geschil. Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met advocaten of andere professionals in het kader van de verdediging van onze belangen.

Hoofdstuk 6. Leveranciersbeheer

Wij gebruiken de gegevens van leveranciers, of het nu leveranciers zijn die natuurlijke personen zijn of natuurlijke personen die een leverancier vertegenwoordigen, om producten of diensten te bestellen, te betalen en het onderhoud ervan te verzekeren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen ons

Hoofdstuk 7. Direct marketing (inclusief reclame)

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om u andere producten of diensten aan te bieden. Direct marketing betreft zowel klanten als prospects, d.w.z. natuurlijke personen die (nog) niet de status van klant hebben. Voor dit doel kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen om u te informeren over de beschikbaarheid van nieuwe Val’U-producten of -diensten. We gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën om u de meest relevante Val’U-advertenties te bieden. Deze aanpak omvat ook het gebruik van gegevens om onze communicatie te personaliseren, dankzij business intelligence. Het doel van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

Wij nodigen u uit om de secties “Uw rechten” en “Uw keuzes/voorkeuren” te raadplegen voor meer informatie over het beheer van mailinglijsten en promotionele communicatie.

Hoofdstuk 8. Communicatie

Wij gebruiken persoonsgegevens om vragen te beantwoorden van klanten of derden die ons bezoeken op evenementen of onze websites bezoeken. Wanneer de communicatie betrekking heeft op klanten, maakt deze ook deel uit van het doel van “klantenbeheer” of “digitaal productbeheer“.

Hoofdstuk 9. Public relations

Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen en organisaties die in staat zijn om toegevoegde waarde (goodwill) te creëren ten behoeve van ons bedrijf. Het doel van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

Sectie 3. Hoe delen wij uw persoonsgegevens?

Val’U Srl verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. Wij delen uw gegevens alleen met derden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

In het bijzonder kunnen we uw gegevens delen in de volgende situaties en/of met de volgende derden: externe dienstverleners – onderaannemers; beroepsorganisaties; partnerbedrijven; verplichte openbaarmaking van gegevens; of de verkoop of fusie.

Hoofdstuk 1. Externe dienstverleners — Onderaannemers

Val’U Srl maakt gebruik van verschillende externe dienstverleners voor de uitvoering van specifieke diensten, zoals het beheer en de hosting van haar websites, online aankopen en verzending van haar producten, de verwerking van creditcardtransacties en e-mailcommunicatie. We delen uw persoonlijke gegevens alleen als dat nodig is, bijvoorbeeld om een transactie te voltooien of om producten of diensten te leveren die u hebt besteld of geautoriseerd, en alleen met aannemers of agenten die namens ons werken en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Indien van toepassing worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze dienstverleners of agenten, maar alleen voor de uitvoering van de diensten die worden geleverd in naam en namens Val’U Srl, en in overeenstemming met dit privacybeleid. Hiervoor sluiten wij de nodige contracten met de betreffende derden, in het bijzonder onderaannemingsovereenkomsten.

De producten en diensten die te koop worden aangeboden via het Kipeps-platform of de online winkel – een digitaal product van Val’U Srl – kunnen links bevatten naar producten of applicaties van derden waarvan het gegevensbeschermingsbeleid kan afwijken van dat van Val’U. De persoonlijke gegevens die u aan deze derden verstrekt of aan hun producten verstrekt, worden beheerst door hun eigen gegevensbeschermingsbeleid of privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaringen aandachtig te lezen. Als u vragen heeft over externe dienstverleners, kunt u ons een e-mail sturen op info@valugroupe.com.

Hoofdstuk 2.  Partnerbedrijven

We kunnen gegevens delen met de partnerbedrijven van Val’U. Deze omvatten bedrijven die een contract hebben ondertekend met Val’U als onderdeel van de producten en diensten die worden aangeboden via het Kipeps-platform en de online winkel. Dit delen streeft alleen een professioneel doel na, zoals interne administratie, de promotie van producten of diensten via het Kipeps-platform of de online winkel, en de levering of levering van deze producten en diensten. Het delen van gegevens met deze partijen, voor dit specifieke doel, valt binnen het bereik van ons legitieme belang. U kunt hier altijd bezwaar tegen maken (recht van bezwaar).

Hoofdstuk 3. Het geval van verplichte openbaarmaking van gegevens

We zijn wettelijk verplicht om in bepaalde omstandigheden gegevens over u bekend te maken. Wanneer dit wettelijk verplicht is of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering  van onze diensten of om onze rechten of die van onze gebruikers te beschermen, kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties of in het kader van juridische procedures, bijvoorbeeld.

Hoofdstuk 4. Het geval van verkoop of fusie

We kunnen uw persoonsgegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van onze activa. Wij zullen u hiervan uiteraard per e-mail en/of prominente melding op onze website op de hoogte stellen en u in dit kader informeren over uw rechten.

Sectie 4. Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens kan op verschillende gronden worden gebaseerd. Deze zijn afhankelijk van de omstandigheden, en vooral van uw kwaliteit. Deze gronden – die we hieronder beschrijven – omvatten: de uitvoering van een overeenkomst; ons gerechtvaardigd belang; een wettelijke verplichting; uw toestemming waar vereist.

Hoofdstuk 1. Uitvoering van een overeenkomst

De verwerking van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract tussen ons. Bijvoorbeeld om de betaling voor een van onze diensten te voltooien, uw account aan te maken en te beheren, uw Val’U digitale product te registreren, inclusief uw Kipeps online winkel, en ervoor te zorgen dat het zijn basisfuncties veilig uitvoert, of uw royalty’s betalen, enz.

Hoofdstuk 2. Gerechtvaardigd belang

In andere gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om een van onze legitieme belangen te dienen, zoals ons belang bij het ondernemen en uitvoeren van ons bedrijf, het belang bij het communiceren of beveiligen van onze infrastructuur, die allemaal nodig zijn om onze activiteiten uit te voeren. U kunt uw recht op bezwaar uitoefenen als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een van onze legitieme belangen en er geen opt-out mechanisme aan u wordt aangeboden (bijvoorbeeld in de instellingen van uw digitale product). Stuur ons hiervoor een e-mail op info@valugroupe.com.

Hoofdstuk 3. Een wettelijke verplichting

Wij zijn soms wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Dit is met name het geval voor gegevens met betrekking tot auteurs, die we verplicht zijn mee te delen aan de FOD Financiën in het kader van de inhouding van de roerende voorheffing.

Hoofdstuk 4. De toestemming van de betrokkene (de betrokkene)

Soms moeten we uw toestemming vragen. Dit is met name vereist wanneer we elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres, willen gebruiken om u reclameboodschappen te sturen. Deze toestemming is alleen vereist voor prospects, niet voor klanten. Wij nodigen u uit om de uitleg over de verschillende rollen en kwaliteiten te raadplegen om te weten welke basis voor welke behandeling geldt.

Sectie 5. Beveiliging en opslag van uw persoonsgegevens

Hoofdstuk 1. Veiligheid

Val’U neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en doet er alles aan om deze te beveiligen. Geen enkel beveiligingssysteem is echter waterdicht, ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen die zijn genomen.

We nemen tal van passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan industrienormen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van uw gegevens. Voor dit doel slaan we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld op it-systemen op die worden gehost in een beveiligde omgeving waartoe de toegang beperkt is. We zorgen er ook voor dat onze externe datacenterproviders passende beveiligingsmaatregelen nemen. Uw gegevens zijn ook beschermd. Uw wachtwoorden worden opgeslagen in een , wat betekent dat ze niet kunnen worden hersteld of bekendgemaakt, zelfs niet door Val’U.

Toegang tot uw Val’U-accountinformatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de online shop, en tot onze diensten is alleen mogelijk door middel van een unieke identificatie en een persoonlijk wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, moet u er echter voor zorgen dat u uw wachtwoord geheim houdt en aan niemand bekendmaakt. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van elk vermoeden van misbruik van uw wachtwoord op het volgende adres: info@valugroupe.com . Vergeet niet om altijd uit te loggen en uw browser te sluiten aan het einde van uw sessie.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons een e-mail sturen op het bovengenoemde adres: info@valugroupe.com .

Hoofdstuk 2. Opslag

De door Val’U verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in België (onze hoofdzetel), of in elk ander land waar Val’U of onderaannemers gevestigd zijn of infrastructuur hebben.

Als u vragen hebt over de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en de waarborgen die in dit verband zijn ingesteld, kunt u ons een e-mail sturen op info@valugroupe.com.

Sectie 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Val’U bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die door de verwerking ervan worden nagestreefd.

Dit betekent dat we uw gegevens bewaren zolang we contact houden, d.w.z. zolang u een van onze klanten of leveranciers blijft. Wij bewaren uw gegevens dan maximaal tien (10) jaar na het einde van onze relatie, d.w.z. de periode waarin u een vordering tegen ons kunt instellen op basis van de uitvoering van het contract tussen ons, aangezien wij uw verzoeken mogelijk alleen kunnen betwisten door de gegevens in ons bezit te produceren.

Dit betekent ook dat wij uw gegevens bewaren zolang als nodig is om u in staat te stellen onze websites en in het bijzonder ons digitale product (het Kipeps-platform en de online winkel) te gebruiken, om ons in staat te stellen producten te leveren en/of diensten te verlenen, om te voldoen aan de geldende wetgeving (in het bijzonder die met betrekking tot het bewaren van documenten),  om eventuele geschillen op te lossen en, in het algemeen, om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren.

De bewaartermijn is afhankelijk van uw kwaliteit en het doel dat wij nastreven.

We bewaren klantgegevens zolang  ze klant blijven, en vervolgens maximaal tien (10) jaar na het einde van de klantrelatie om eventuele juridische claims te kunnen betwisten. We bewaren de gegevens  van gebruikers van Val’U-diensten of -producten –  inclusief het digitale platform en de online winkel “Kipeps” – zolang ze gebruikers blijven, dan is dit gedurende maximaal tien (10) jaar na het einde van het gebruik de redelijke tijd om indien nodig een juridische verdediging te garanderen. We bewaren de gegevens  van leerlingen  maximaal tien (10) jaar na het einde van de training, sommigen van hen vragen ons soms a posteriori om aanwezigheidscertificaten.

We slaan bezoekersgegevens –  fysiek (bijvoorbeeld op een evenement) en online – slechts in beperkte mate op, tenzij bezoekers een andere kwaliteit hebben en hun bezoek binnen die andere kwaliteit valt. We bewaren de gegevens van prospects slechts voor een beperkte periode, aangezien ze verouderd zijn of kunnen worden. We kunnen echter vervolgens gegevens met betrekking tot prospects van derden verkrijgen en verwerken.

We bewaren de gegevens van leveranciers  zolang ze leverancier blijven en vervolgens maximaal tien (10) jaar na het einde van onze relatie om eventuele juridische claims te kunnen betwisten.

We bewaren de gegevens  van de auteurs  zolang ze met ons als auteurs samenwerken, en maximaal tien (10) jaar na het einde van onze samenwerking om eventuele juridische claims te kunnen betwisten.

Wij bewaren de gegevens van contactpersonen of vertegenwoordigers van organisaties of rechtspersonen  zolang deze organisaties of rechtspersonen een relatie met ons onderhouden, als klant, leverancier of anderszins, en tot maximaal tien (10) jaar na het einde van onze relatie om eventuele rechtsvorderingen te kunnen betwisten.

Het bewaren van gegevens na het einde van de relatie betekent niet dat deze voor alle mogelijke doeleinden zullen worden gebruikt. In principe worden de gegevens passief opgeslagen na het einde van de relatie. Met andere woorden, ze worden alleen bewaard voor gebruik in eventuele gerechtelijke procedures.

Dit privacybeleid en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens zijn van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we bijhouden. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u ons een brief sturen naar info@valugroupe.com adres.

Sectie 7. Uw rechten

Val’U wil u controle geven over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Hiertoe kunt u de rechten uitoefenen die de toepasselijke wetgeving u toekent. Er zijn verschillende mogelijkheden voor u beschikbaar, waaronder:

 • U kunt uw toestemming weigeren/intrekken wanneer dit vereist zou moeten zijn (recht om te weigeren / recht om toestemming in te trekken);
 • U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken in te zien (recht op inzage);
 • U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren (recht op rectificatie);
 • U kunt ons in bepaalde gevallen vragen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te wissen (recht op verwijdering);
 • U kunt ons in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van persoonsgegevens die wij verwerken over u te blokkeren of te beperken (recht op gegevensbeperking);
 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op een van onze legitieme belangen, kunt u uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking (recht om bezwaar te maken). Vervolgens wegen we uw belangen af met de onze om te bepalen welke moeten prevaleren en of er aanvullende maatregelen kunnen of moeten worden genomen om het evenwicht te herstellen.

Wij nodigen u uit om de uitleg over de verschillende rollen en kwaliteiten te raadplegen om te weten welk recht op welk moment kan worden uitgeoefend.

We zullen zo snel mogelijk, en binnen maximaal dertig (30) dagen, reageren op elk verzoek dat u ons stuurt. U kunt ook altijd uw communicatie-, marketing- en advertentievoorkeuren beheren. Zie voor meer informatie de uitleg in het gedeelte “Uw keuzes/voorkeuren”.

Naast de rechten die de wet u expliciet toekent, kunt u ons altijd andere verzoeken sturen, maar u heeft ook bepaalde verplichtingen:

 • U kunt ons op de hoogte stellen van een wijziging in uw persoonsgegevens en ons vragen de wijziging op te slaan.

U dient ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij nodigen u uit om ons onverwijld op de hoogte te stellen van elke wijziging of onnauwkeurigheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens door ons een e-mail te sturen naar het info@valugroupe.com adres  ;

 • U kunt dit initiatief ook altijd nemen wanneer u merkt dat uw persoonsgegevens onjuistheden bevatten;
 • Ten slotte kunt u ons in specifieke gevallen uw toestemming geven om (of ons vragen om) uw persoonlijke gegevens door te geven aan een derde partij.

Wij verbinden ons ertoe u te raadplegen om een eerlijke en minnelijke oplossing te vinden voor eventuele klachten/moeilijkheden die u ondervindt/tegenkomt met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Sectie 8. Uw keuzes/voorkeuren

Naast het uitoefenen van uw rechten, kunt u ook het account beheren dat u bij ons hebt aangemaakt en communicatie-, marketing- en reclamekeuzes maken.

Hoofdstuk 1. Over uw VAL’U account

Als u bijvoorbeeld wilt:

 • Toegang tot uw profielgegevens;
 • Uw profielgegevens beperken of verwijderen;
 • Uw wachtwoord wijzigen;
 • Sluit uw account;
 • Of verzoeken om verwijdering van uw profielgegevens;

Log in deze verschillende situaties gewoon in op uw relevante Val’U-account of stuur ons een e-mail op info@valugroupe.com. Als u geen toegang hebt tot specifieke persoonlijke gegevens die door Val’U zijn verzameld via uw Val’U-account of rechtstreeks via uw digitale product (bijv. “Kipeps online winkel”), kunt u ons een e-mail sturen op info@valugroupe.com.

Wij reageren altijd zo snel mogelijk, en binnen maximaal dertig (30) dagen, op verzoeken om toegang tot persoonsgegevens en verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens.

Hoofdstuk 2. Uw communicatie-, marketing- en reclamevoorkeuren

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van direct marketingberichten van Val’U door de instructies te volgen in elke e-mail die we u sturen, onder de knop “Afmelden”.

U kunt zich ook afmelden voor mailinglijsten door een e-mail te sturen naar info@valugroupe.com. We respecteren uw beslissing en zullen u daarom niet langer promotionele e-mails sturen  na ontvangst van uw afmelding of zodra uw communicatie-instellingen zijn gewijzigd.

Ongeacht uw communicatie-instellingen, houd er rekening mee dat we u bedrijfsinformatie blijven sturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden, evenals updates van ons beleid en onze software voor onze Val’U-producten (bijv. het Kipeps-platform). U blijft ook algemene klantenserviceberichten ontvangen, inclusief informatie over uw huidige of eerdere aankopen, productbetalingen, serviceonderbrekingen, gegevensinbreuken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of andere belangrijke informatie over een product of dienst die u hebt gekocht,  Bijvoorbeeld het einde van de ondersteuning voor een specifiek product of dienst of beveiligingsproblemen.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails van ons, zullen we uw e-mailadres niet langer gebruiken voor onze op interesses gebaseerde promotionele activiteiten.

Sectie 9. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen op info@valugroupe.com. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens met betrekking tot het Platform en/of de Kipeps Shop wordt het contactadres info@kipeps.com. Tenzij anders vermeld, is Val’U  de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is. Ons adres is: Rue Saint Sauveur, 35, 9600 Ronse (Renaix), België. 

Sectie 10.  Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Val’U Srl kan dit Privacybeleid indien nodig wijzigen of bijwerken. Wij nodigen u uit om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Val’U uw gegevens gebruikt en beschermt.

Als het wordt bijgewerkt, zullen we de datum wijzigen na de kennisgeving “Laatst bijgewerkt”  bovenaan dit privacybeleid.

In het geval van een materiële of substantiële wijziging in het algemene beleid of in de manier waarop Val’U uw persoonlijke gegevens gebruikt, zullen we u op de hoogte stellen door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat ze van kracht worden, of door u rechtstreeks een kennisgeving van dit type te sturen.